Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
VIJACO 01
Email :
VIJACO 02
Đối tác
Tiềm năng phát triển phân bón hữu cơ ở Việt Nam

Ở Việt Nam, phân bón hữu cơ cũng được sử dụng từ xa xưa, tuy nhiên, ở quy mô sản xuất công nghiệp thì mới chỉ phát triển trong vòng vài năm trở lại đây, khi nhu cầu sử dụng các nông sản an toàn, nông sản hữu cơ ngày càng tăng. Đây chính là động lực thúc đẩy phát triển ngành sản xuất phân bón hữu cơ ở nước ta, được đánh giá là rất tiềm năng.

Theo thống kê, khối lượng nhập khẩu phân bón hữu cơ của nước ta đều tăng mạnh trong ba năm gần đây. Chỉ riêng năm 2017, khối lượng nhập khẩu phân hữu cơ của nước ta đạt khoảng 220 nghìn tấn, tăng gấp hai lần so với năm 2016. Điều này cho thấy, nhu cầu sử dụng phân bón hữu cơ trong trồng trọt, sản xuất nông nghiệp đã, đang và sẽ tăng đều từng năm.

 

 

Về nguồn nguyên liệu để sản xuất phân bón hữu cơ, Việt Nam mỗi năm có khoảng 60-70 triệu tấn phế phụ phẩm trong nông nghiệp, trong thủy sản có khoảng 20 triệu tấn có thể tái sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ. Ngoài ra, chúng ta còn có nguồn phân bùn dồi dào và rất có giá trị để sản xuất phân bón hữu cơ.

Bên cạnh đó, việc tái sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp, rác thải hữu cơ trong sinh hoạt thành nguồn nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ ở nước ta sẽ mang lại nhiều lợi ích về môi trường và kinh tế, nếu phát triển tốt sẽ có thể tạo thành một chuỗi giá trị “khép kín”.

 

    

 

Tính đến tháng 12-2017, tại Việt Nam, số lượng sản phẩm phân bón hữu cơ sản xuất công nghiệp đã đăng ký trong Giấy phép sản xuất phân bón là 713 sản phẩm. Về năng lực sản xuất, cả nước hiện có 180 cơ sở được cấp phép sản xuất phân bón hữu cơ, trong đó, có khoảng 150 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phân bón hữu cơ với tổng công suất đạt khoảng 1,3 triệu tấn/năm. Mục tiêu đến năm 2020, nước ta cần đạt công suất 3 triệu tấn/năm đối với phân bón hữu cơ được sản xuất công nghiệp.

Trong thời gian tới, Chính phủ chủ trương tăng nhanh tỷ lệ sử dụng phân bón hữu cơ một cách hợp lý trong sản xuất nông nghiệp, để vừa bảo đảm an ninh lương thực, vừa nâng cao chất lượng nông sản, đồng thời phục hồi dần hệ sinh thái bị ảnh hưởng bởi lạm dùng phân bón vô cơ, phân bón hoá học.

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn